Pierwszy krok w stronę zeroemisyjności w sferze transportu w Swarzędzu


W połowie listopada br. wśród użytkowanych pojazdów realizujących zadania własne Gminy Swarzędz znalazł się pierwszy samochód o napędzie w pełni elektrycznym. Zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, których liczba mieszkańców przekracza 50 tysięcy, zobowiązane są do wykorzystywania pojazdów charakteryzujących się brakiem emisji spalin przy realizacji swoich zadań własnych. Obowiązek ten dotyczyć będzie samochodów obsługujących urzędy, pojazdów wykorzystywanych do świadczenia usług publicznych na rzecz mieszkańców, a także autobusów komunikacji miejskiej.

Od 1 stycznia 2025 roku minimalny udział takich pojazdów poza sferą transportu publicznego wyniesie 30% i obejmie również podmioty zewnętrzne realizujące zadania publiczne na zlecenie Gminy. Podobny minimalny wskaźnik będzie dotyczyć autobusów komunikacji miejskiej, ale wymóg ten będzie obowiązywać od 1 stycznia 2028 roku.

Pozostaje mieć przy tym nadzieję, że również energia elektryczna niezbędna do ładowania takich pojazdów, w znacznej części będzie pochodzić ze źródeł nisko lub zeroemisyjnych.

Samochód właśnie wyjechał w pierwszy służbowy kurs.

źródło: swarzedz.pl /ms/ fot. umig

SwarzedzNews SwarzedzZeroemisyjnosc 02
SwarzedzNews SwarzedzZeroemisyjnosc 03