Patrycja Koralewska nowym sołtysem Bogucina


We wtorek, 22 listopada, odbyło się Zebranie Wiejskie w Bogucinie, podczas którego mieszkańcy sołectwa wybrali nowego sołtysa. W zebraniu wzięło udział 105 osób, tj. ponad 13% uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.

Mimo, że kandydata na sołtysa mógł zgłosić każdy z mieszkańców uprawnionych do głosowania, skutecznie zgłoszona została jedynie kandydatura pani Patrycji Koralewskiej. Powołana przez mieszkańców komisja skrutacyjna po przeliczeniu głosów ogłosiła, że kandydatka uzyskała ponad 80% głosów pozytywnych i tym samym pani Patrycja Koralewska została nowym sołtysem Bogucina. Prowadzący Zebranie, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, pan Marian Szkudlarek w imieniu władz gminy pogratulował nowej pani Sołtys, jednocześnie zapraszając do współpracy przy realizacji zadań z korzyścią dla mieszkańców sołectwa Bogucin.

Przypominamy, że dotychczasowy sołtys, pan Adam Borówczak, ze względów osobistych z dniem 1 października zrezygnował z pełnionej funkcji, co skutkowało koniecznością zorganizowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz uzupełniających wyborów sołtysa, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu zakończenia bieżącej kadencji sołtysów i rad sołeckich (kadencja 2018-2023 zakończy się prawdopodobnie w III kwartale 2024 roku). Szacunek, jakim cieszył się ustępujący sołtys, mieszkańcy wyrazili rejestrując krótki film z podziękowaniami, który można obejrzeć w mediach społecznościowych Sołectwa Bogucin.

Panie Adamie, dziękujemy za dotychczasową pracę na rzecz społeczności lokalnej i mamy nadzieję, podobnie jak mieszkańcy Sołectwa, że w przyszłości będzie Pan ją kontynuował.

źródło: swarzędz.pl, FB Rada Sołecka Bogucina, fot. Emiliven – Emilia Burzyńska Fotografia