Ograniczenia na ul. Średzkiej w Zalasewie

W związku z postępującymi pracami związanymi z budową ul. Polskiej w Zalasewie wykonawca informuje o zmianie organizacji ruchu w dniu 17.10.2022r. w zakresie ul. Średzkiej w Zalasewie (droga powiatowa nr 2410P). Na odcinku od ul. Irlandzkiej do ul. Pszczelnej  ul. Średzka w Zalasewie (droga powiatowa nr 2410P) będzie wyłączona zupełnie z ruchu publicznego za wyjątkiem dojazdu do posesji. Zostaną odpowiednio wytyczone objazdy:

– dla pojazdów osobowych i pojazdów komunikacji publicznej do Swarzędza w kierunku Gowarzewa ulicami Rabowicką, Bliską w Jasiniu, a następnie ul. Bukową i Olszynową w Rabowicach. W przeciwnym kierunku po analogicznej trasie.

– dla pojazdów ciężarowych odpowiednio od strony Swarzędza w kierunku Gowarzewa – ul. Średzką, Kórnicką w Zalasewie poprzez drogę powiatową nr 2489P do miejscowości Garby, Tulce a następnie drogą powiatową nr 2429P do miejscowości Gowarzewo. W przeciwnym kierunku po analogicznej trasie.

Nie będzie możliwości objazdu przez os. Europejskie w Zalasewie.

Użytkowników komunikacji publicznej uprasza się o sprawdzenie zmian w funkcjonowaniu komunikacji publicznej na stronach operatorów.

Kierowców i pieszych uprasza się o stosowanie do obowiązującego oznakowania i zachowanie szczególnej ostrożności.

Ograniczenia na ul. Sredzkiej w Zalasewie

Źródło: swarzedz.pl