Obowiązkowe zgłoszenie pieca

Od 1 lipca b.r. obowiązkowe staje się złożenie deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw. Deklaracje mają obowiązek składać właściciele lub zarządcy nieruchomości do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Obowiązkowe zgłoszenie pieca – formalności

Obowiązkowe zgłoszenie pieca może odbyć się drogą elektroniczną (na stronie zone.gunb.gov.pl) lub tradycyjnie – w postaci wydrukowanego formularza, który należy dostarczyć do urzędu miasta/gminy, właściwego dla położenia danego budynku/nieruchomości.

Obowiązkowe zgłoszenie pieca – terminy

Terminy złożenia deklaracji:

  • 12 miesięcy – w przypadku starych już istniejących źródeł ciepła lub spalania paliw,
  • 14 dni od uruchomienia – w przypadku nowo powstałych źródeł ciepła lub spalania paliw.

Dla budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Swarzędz, deklaracje w formie papierowej można składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu w Wydziale Obsługi Mieszkańca – Rynek 1 oraz w Wydziale Ochrony Środowiska – ul. Poznańska 25.

UWAGA: wcześniejsze złożenie w UMiG ankiety inwentaryzacyjnej dotyczącej źródła ciepła nie zwalnia z obowiązku wypełnienia i złożenia deklaracji do CEEB.