Nie daj szansy złodziejowi – oznakuj swój rower!

Od poniedziałku, 24 kwietnia br. każdy mieszkaniec gminy Swarzędz może bezpłatnie oznakować swoje rowery. Znakowanie odbywać się będzie w siedzibie Straży Miejskiej w Swarzędzu, ul. Dworcowa 24, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 21:00, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod numerem telefonu 61 651 09 86.

Straż Miejska w Swarzędzu rozpoczęła współpracę z czeskim operatorem nowoczesnego, bezinwazyjnego systemu znakowania rowerów „syntetycznym DNA”. Oznakowanie naniesione na rower jest w praktyce niemożliwe do usunięcia, co daje pewność ustalenia właściciela skradzionego roweru.

Podczas znakowania nie uszkadza się lakieru ani materiału, z którego jest wykonana rama lub inne znakowane elementy, nie ma więc ryzyka utraty gwarancji. Polega ono na naniesieniu na ramię i niektóre inne elementy roweru specjalnej emulsji zawiarające niewidoczne gołym okiem „mikrokropki” zawierające dane jednostki dokonującej znakowania. W widocznym miejscu na ramie roweru umieszcza się nalepki ostrzegawcze, wykonane ze specjalnej folii samoprzylepnej, która kruszy się przy próbie usunięcia, co powoduje, że jest to czaso –  i pracochłonna czynność.

Dane osobowe właścicieli rowerów nie podlegają profilowaniu, nie będą udostępniane, ani przekazywane dalej. Przechowywane będą na serwerze Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu. W międzynarodowej bazie danych „Refiz” zostanie umieszczony tylko numer roweru, jego zdjęcie i miejsce znakowania.

Straż Miejska w Swarzędzu

999 StrazMiejskaSwarzedz ulotka A5 znakowanie rowerow v11 DRUK