Mobilność dla Metropolii Poznań – Konsultacje społeczne


Prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności dla Metropolii Poznań
do 2040 roku dobiegają końca!Dokument ten to potencjał do dalszych zmian. W październiku br. odbędą się ostatnie konsultacje społeczne
dla mieszkańców regionu, dlatego warto wziąć w nich udział, bo każdy głos jest ważny!

O tym, jak ważna jest zrównoważona mobilność chyba nikomu nie trzeba przypominać. W dzisiejszych czasach przemieszczanie się z poszanowaniem środowiska to konieczność. Wśród podstawowych korzyści dla mieszkańców wynikających z wdrożenia dobrego Planu Zrównoważonej Mobilności można zaliczyć:

  • stworzenie spójnej sieci tras i ścieżek rowerowych
  • atrakcyjniejsza i bardziej dostępna komunikacja zbiorowa,umożliwiająca łatwy dostęp do celów podróży i usług,
  • wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowympieszych i rowerzystów,
  • zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego,
  • redukcja zanieczyszczenia powietrza, hałasu, emisji gazów cieplarnianych oraz konsumpcji energii,
  • powstawanie nowych centrów przesiadkowych oraz parkingów „parkuj i jedź”
  • pozytywny wpływ na atrakcyjność i jakość środowiska miejskiego


Mieszkańcy Metropolii Poznańod 9 do 30 października mogą składać wnioski i uwagi do projektu Planu Zrównoważonej Mobilności dla Metropolii Poznań do 2040 roku wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko, z którym można się zapoznać na stronie: bip.metropoliapoznan.pl  Zapraszamy także wszystkich mieszkańców gmin Metropolii Poznań chcących mieć realny wpływ na komfort życia w swojej miejscowości do udziału w ostatnim już spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 19 października o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta Poznania na Pl. Kolegiackim 17 oraz online za pośrednictwem aplikacji Teams. Planowany czas trwania to ok 2h.

Aby wziąć udział w spotkaniu należy się uprzednio zarejestrować

https://app.evenea.pl/event/konsultacje-spoleczne-metropolia-poznan-3etap/

68a65372 07e3 4d27 8029 0d5ab68994ef