Miasteczka rowerowe dla swarzędzkich szkół


Gmina Swarzędz zdobyła dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na projekt pn. „Doposażenie szkół podstawowych z terenu gminy Swarzędz w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego”.

W ramach tegoż dofinansowania i zgodnie ze zgłoszonym wcześniej przez szkoły podstawowe zapotrzebowaniem, zakupionych zostanie 7 miasteczek rowerowych.

Miasteczka rowerowe pozwolą uczniom na trenowanie zasad bezpiecznego poruszania się rowerem, czy hulajnogą po drogach. Ułatwią też szkołom przeprowadzanie egzaminów na kartę rowerową.

Planowany koszt przedsięwzięcia – 223.379,00 zł

Dofinansowanie 85% – 189.872,15 zł

Wkład własny Gminy 15% – 33.506,85 zł

źródło: swarzedz.pl