Kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków


UWAGA MIESZKAŃCY GMINY SWARZĘDZ! Ruszają kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, znajdujących się na terenie GMINY SWARZĘDZ. W pierwszej kolejności zostaną skontrolowane miejscowości Bogucin i Garby.

Podczas kontroli właściciel nieruchomości zobowiązany jest do okazania zawartej umowy z przedsiębiorcą odbierającym nieczystości ciekłe oraz dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury) uprawnionym pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu oraz Straży Miejskiej podczas kontroli w domu. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków z szamba. W przypadku płatności przelewem konieczne jest okazanie potwierdzenia wykonania przelewu.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków). Musi to także zostać odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za tę usługę.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, powinni to uczynić jak najszybciej.

źródło: swarzedz.pl