Konsultacje społeczne w zakresie gospodarki odpadami

W dniach od 12 do 28 października br. będą miały miejsce konsultacje społeczne dotyczące uchwał Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 listopada 2021 r., tj. uchwały nr XLV/495/2021 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Swarzędz oraz uchwały nr XLV/496/2021 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w zakresie gospodarki odpadami komunalnych.

Liczymy na Państwa zaangażowanie oraz serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach. Postarajmy się wspólnie ułożyć nasz system gospodarki odpadami komunalnymi! Szczegółowe informacje na na temat konsultacji podajemy TUTAJ

źródło: swarzedz.pl

266 Konsultacje Gospodarka odpadami komunalnymi Plakat A4 v4 scaled
ko