Komunikacja miejska w Swarzędzu ma już 30 lat


Swarzędzka Komunikacja Autobusowa 1 lipca 2021 roku obchodziła 30 urodziny. Po raz pierwszy autobusy Swarzędzkie wyruszyły w trasę w 1991 roku.

Z tej okazji w czwartek 1 lipca 2021 o godz. 11:00 z terenu bazy autobusowej w Garbach wyruszyła kawalkada specjalnie oznakowanych autobusów. Przejazd odbył się trasą: Zajezdnia – Transportowa – Kórnicka – Średzka – Polna – Kościuszki – Piaski – Rynek – Wrzesińska – Cieszkowskiego – Dworzec Kościuszkowców /z wjazdem na pętlę/ – Kwaśniewskiego – Cieszkowskiego – Wrzesińska – Rynek – Plac Niezłomnych – Piaski – Węzeł Dworzec PKP – Kościuszki – Polna – Średzka – Tysiąclecia – Rondo Raczyńskiego – Rondo Ofiar Katastrofy Smoleńskiej – Rondo Raczyńskiego – Graniczna – Kupiecka – Planetarna -Transportowa – Zajezdnia.

Komunikacja miejska w Swarzędzu – historia

Historia autobusowej komunikacji zbiorowej w Swarzędzu rozpoczęła się w 1928 roku. Połączenia między Swarzędzem a Poznaniem realizowane były autobusem marki Ford, a współwłaścicielem firmy przewoźnika był ówczesny Przewodniczący Rady Miejskiej i późniejszy Burmistrz, Tadeusz Staniewski.

Od grudnia 1960 roku obsługę komunikacyjną miasta prowadziło poznańskie MPK. Sytuacja taka trwała nieprzerwanie do połowy 1991 roku.

Od 01 lipca 1991 roku Gmina Swarzędz przejęła finansowanie linii autobusowych oraz tabor komunikacji miejskiej Poznania. Pierwotnie realizację transportu powierzono działającej na rynku przewozów międzynarodowych firmie Wiraż. Od 01.06.1992 roku obsługa komunikacji miejskiej przekazana została nowozałożonej specjalnie do obsługi komunikacji miejskiej firmie prywatnej Wiraż-Bus.

Lata 1991-2011 to okres ciągłego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w naszej Gminie. Systematycznie modernizowany był tabor i rozwijana sieć połączeń.

Znaczącym wydarzeniem dla sposobu organizacji komunikacji autobusowej było wprowadzenie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, a także możliwość pozyskania dofinansowania na zakup nowego taboru ze środków Unii Europejskiej. Ustawa wymusiła na Gminie organizację w 2010 roku przetargu na operatora publicznego transportu zbiorowego, a później, uznając konieczność pełnej kontroli nad prowadzeniem tej jednej z najważniejszych usług o charaktrze użyteczności publicznej, zdecydowano o samodzielnej jej realizacji poprzez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu.

W okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2016 roku Swarzędzka Komunikacja Autobusowa prowadzona była samodzielnie przez Gminę Swarzędz, a tabor wzbogacił się w tym czasie o 6 nowych autobusów.

Od 01.01.2017 roku operatorem SKA została, kontrolowana przez Gminę Swarzędz, samorządowa spółka – Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne. Od tego czasu znacząco zmodernizowano tabor – pojawiło się między innymi 11 nowoczesnych autobusów o napędzie hybrydowym oraz 3 kolejne autobusy, w tym dwa mniejsze o długości 10 m. W 2019 roku Gmina przystąpiła również do gruntownej modernizacji bazy transportowej w Garbach, którą zakończono w 2020 roku tworząc nowoczesne zaplecze techniczne.

W 2020 roku SKA to ponad 250 km tras i ponad 2.100.000 km przejeżdżanych rocznie na 17 liniach komunikacyjnych.

Komunikacja miejska w Swarzędzu – kluczowe momenty

  • 1928 – pierwsze połączenie z Poznaniem,
  • 1960 – objęcie Swarzędza zasięgiem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu,
  • 01.07.1991 – przejęcie prowadzenia i finansowania komunikacji przez Gminę,
  • 01.06.1992 – powołanie prywatnej firmy Wiraż Bus i przekazanie jej zadania prowadzenia komunikacji miejskiej,
  • 07.06.2010 – zakup pierwszych 5 autobusów z dotacją Unii Europejskiej,
  • 01.01.2012 – przekazanie prowadzenia komunikacji miejskiej Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu,
  • 01.01.2017 – powierzenie obsługi Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej spółce gminnej – Swarzędzkiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu,
  • 11.12.2017 – zakup z dofinansowaniem z Unii Europejskiej pierwszych 4 nowoczesnych autobusów o napędzie hybrydowym,
  • 01.07.2021 – jubileusz 30-lecia Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej.

Żródło: UMiG Swarzedz, foto: swarzedKA