Hala sportowa wyłączona z użytku


Dwa dni temu Urząd Miasta i Gminy Swarzędz wydał oświadczenie dotyczące bezpieczeństwa w hali sportowej szkoły podstawowej nr 2 w Zalasewie. Prezentujemy je w całości poniżej.


Szanowni Państwo! Podczas okresowego przeglądu technicznego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie stwierdzono występowanie usterek, co spowodowało konieczność przeprowadzenia dodatkowych ekspertyz technicznych. Na zlecenie UMiG w Swarzędzu wykonały je dwa niezależne podmioty: EKSPERTIS Sp. z o. o. Sp. k. z Poznania (ekspertyza określająca przyczyny powstawania zarysowań ścian murowanych i nadmiernego rozszerzania się szczelin dylatacyjnych) oraz Politechnika Innowacje sp. z o.o. (opinia techniczna w sprawie powstałych spękań i uszkodzeń budynku Szkoły Podstawowej w Zalasewie, ul. Jana Heweliusza 26).

Obydwie ekspertyzy jednoznacznie wskazują na konieczność zabezpieczenia konstrukcji hali sportowej przed skutkami możliwych obciążeń. Kierując się przede wszystkim bezpieczeństwem użytkowników czyli uczniów i kadry SP nr 2 w Zalasewie podjąłem decyzję o wyłączeniu hali od 1.12.2021 r. z użytkowania do czasu wykonania prac naprawczych, a o zaistniałej sytuacji został powiadomiony Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Nie możemy przewidzieć nagłych zjawisk pogodowych, jak nawalne deszcze czy gwałtowne, obfite śnieżyce, wobec czego musiałem podjąć tak trudną decyzję. Do prac przystąpimy już w grudniu br., a potrwać mogą kilka tygodni. Zajęcia w.f. dla uczniów będą w tym czasie w miarę możliwości prowadzone w innych obiektach lub zostaną zawieszone.

30 listopada podczas sesji Rady Miejskiej zwróciłem się do radnych z wnioskiem o przeznaczenie z budżetu Gminy Swarzędz 1,2 mln zł na konieczne prace naprawcze w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie. Zakres tych prac wynika z zaleceń zawartych w ekspertyzach technicznych. Przeprowadzenie prac naprawczych pozwoli zabezpieczyć konstrukcję hali sportowej przed ewentualną awarią, na którą byłaby narażona np. w przypadku wyjątkowo obfitych opadów śniegu.

Szanowni Państwo! Podkreślam, iż z posiadanych przez UMiG ekspertyz wynika, że do czasu wystąpienia obfitych opadów deszczu lub śniegu, powodujących pełne projektowane obciążenie konstrukcji dachu, użytkowanie hali jest bezpieczne. Jestem jednak zdania, że w przypadku wystąpienia najmniejszych choćby wątpliwości należy kierować się w pierwszej kolejności względami bezpieczeństwa. Dlatego proszę wszystkich uczniów z zalasewskiej „Dwójki”, ich rodziców oraz nauczycieli o zrozumienie w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji.

Chciałbym również poinformować, że dbając o finanse publiczne zleciłem kancelarii prawnej przeanalizowanie sprawy pod kątem ustalenia odpowiedzialnych za ewentualne błędy projektowe lub wykonawcze i przygotowanie procedury odszkodowawczej.

Z wyrazami szacunku,

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

Marian Szkudlarek

Źródło: UMiG Swarzędz