Dzień Edukacji Narodowej – ukłony i wiecha

Ten uroczysty dzień przypomina społeczeństwu o wielkiej wartości pedagogicznej pracy wykonywanej w nieustannie zmieniającej się rzeczywistości, ale zawsze ze świadomością potrzeb ucznia i jego rozwoju. W czwartek, 14 października, z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie, w którym na zaproszenie burmistrza Mariana Szkudlarka uczestniczyli nauczyciele i dyrektorzy z gminnych placówek oświatowych. Spotkanie poprzedziła uroczystość zawieszenia wiechy na rozbudowywanej części Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie.

Burmistrz podziękował nauczycielom za pracę, za wysiłek wkładany w rozwój osobowości uczniów. Wręczono  nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz nauczycielom, którzy w sposób szczególny wyróżnili się w pracy dydaktyczno-wychowawczej. W tym roku nagrodzono dwudziestu trzech nauczycieli z gminnych szkół i przedszkoli. Sa to: Angelika Sobczak – nauczyciel Przedszkola nr 1 w Swarzędzu; Aldona Tuszyńska – nauczyciel Przedszkola nr 2 w Swarzędzu, Anna Michalska – nauczyciel Przedszkola nr 4 w Swarzędzu, Hanna Bandosz – nauczyciel Przedszkola nr 5 w Swarzędzu, Magdalena Bajer i Hanna Stasińska-Filary – nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu, Joanna Mróz i Magdalena Wierzbicka –  nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 w Swarzędzu, Aleksandra Baran i Agata Georgiew – nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 3 w Swarzędzu, Dorota Jędrzejak –  nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu, Aleksandra Biedziak i Ewa Wieczorek – nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 5 w Swarzędzu, Agata Kamińska-Bosy i Monika Matuszczak-Cierpisz – nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 w Zalasewie, Magdalena Dedio i Monika Mikołajczak – nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie, Aneta Kuczyńska-Ryś i Karolina Jenczylik – nauczyciele Szkoły Podstawowej w Kobylnicy, Agnieszka Hajduk-Nowicka i Anna Gałązka – nauczyciele Szkoły Podstawowej w Wierzonce, Dorota Jagielska-Ryszczyńska i Robert Dopta – nauczyciele Szkoły Podstawowej w Paczkowie.

Burmistrz podziękował również dyrektorom gminnych przedszkoli i szkół podstawowych oraz dyrektorowi Schroniska Młodzieżowego Sarenka w Kobylnicy.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim pracownikom swarzędzkiej oświaty życzymy zadowolenia z wykonywanej pracy, wielu sukcesów zawodowych oraz pomyślności w życiu osobistym.


Jak już informowaliśmy, w zalasewskiej „jedynce” rozbudowywane jest południowe skrzydło, dzięki czemu zwiększona zostanie powierzchnia lekcyjna – powstanie dodatkowych 6 sal lekcyjnych, wraz z zapleczami oraz dodatkowo łazienki i pomieszczenia pomocnicze. Ponadto przebudowie ulega fragment istniejącego skrzydła południowego, gdzie zostanie utworzone pomieszczenie świetlicy, toalety dla niepełnosprawnych i oraz szatnie.

Po rozbudowie na parterze budynku powstaną 3 sale lekcyjne oraz pomieszczenie logopedy, gabinet pielęgniarski, toalety, pomieszczenia gospodarcze, zaplecze. Na piętrze przewidziano 3 sale lekcyjne, pomieszczenia nauczania indywidualnego, toalety, pomieszczenia socjalne, zaplecze. Wykonawcą jest PPUiH Agrobex Sp. z o.o., a koszt wyniesie niespełna 3,5 mln zł. Zakończenie rozbudowy i wyposażania szkoły przewidziane jest na przyszły rok.

fot. M. Woliński

źródło: swarzedz.pl