Dworzec PKP – utrudnienia!


Firma „Mosty Poznań”, główny Wykonawca inwestycji polegającej na rozbudowie przejścia dla pieszych pod torami przy budynku dworca PKP w Swarzędzu informuje, iż od dnia 23.08.2021 r. wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na czas trwania robót budowlanych w obrębie budowy po obu stronach przejścia. W oparciu o umowę i zgodnie z harmonogramem, tymczasowa organizacja ruchu obowiązywać będzie do dnia 30.06.2022 r. Zwracamy szczególną uwagę na zwężenie jezdni w okolicach dworca PKP od strony ulicy Dworcowej, gdyż zaplanowane utrudnienia przewidują między innymi wyłączenia z ruchu jednego pasa tj. połowy jezdni na odcinku około 50 metrów tuż za rondem.

Prosimy o baczne zwracanie uwagi na obowiązujące oznakowanie, stosowanie się do poleceń wydawanych przez pracowników budowlanych na terenie budowy i zachowanie szczególnej ostrożności.

pkp 1
pkp 2

Źródło: UMiG Swarzędz