Doinwestowana komunikacja miejska w Swarzędzu

Sprawne funkcjonowanie Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej jest jednym z priorytetów swarzędzkiego samorządu. Wraz z uruchomieniem w 2016 roku środków pomocowych Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020, systematycznie inwestujemy w infrastrukturę komunikacyjną oraz modernizujemy tabor. Wykonane zostały m.in. węzły przesiadkowe w Swarzędzu i Kobylnicy, a wkrótce formalnie zostanie oddany do użytku węzeł w Paczkowie. Koszt wybudowania poszczególnych węzłów wyniósł: dla Swarzędza 2,2 mln zł, Kobylnicy wraz z fragmentem ul. Dworcowej 4,1 mln zł, a planowany łączny koszt inwestycji w Paczkowie to 4 mln zł. Inwestycje te umożliwiły integrację połączeń autobusowych dzięki uruchomionej linii nr 494 z systematycznie rozwijanymi przez samorząd województwa wielkopolskiego połączeniami kolejowymi w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Przebudowany za ok. 550 tys. złotych został przystanek Zalasewo/Os. Leśne, przy którym powstał parking buforowy. Zakupiliśmy również, za niespełna 20,5 mln zł, 11 nowoczesnych autobusów hybrydowych, co pozwoliło na znaczące zmodernizowanie taboru i redukcję zanieczyszczeń emitowanych przez transport publiczny. W 2021 roku rozpoczęto budowę nowoczesnego systemu informacji pasażerskiej, który obecnie składa się z 5 tablic informacyjnych współpracujących z podobnym systemem działającym w aglomeracji poznańskiej oraz serwerów i oprogramowania pozwalającego na obsługę około 200 takich tablic. Jego wdrożenie kosztowało prawie 400 tys. złotych. W miarę możliwości finansowych, system ten będzie rozbudowywany.

Modernizacji za ponad 5 mln zł poddane zostały również obiekty zaplecza warsztatowego bazy transportowej w Garbach, co już przyczynia się do poprawy stanu technicznego użytkowanych pojazdów. Wszystkie opisane inwestycje zostały sfinansowane przy znaczącym, przekraczającym 22,5 mln zł, wsparciu środków Unii Europejskiej. W 2022 roku, dzięki zakończonej kolejnej inwestycji, poprawi się również estetyka pojazdów. Właśnie oddana do użytkowania została nowa, ekologiczna i łatwa w obsłudze automatyczna myjnia autobusowa. Koszt inwestycji w wysokości 280 tys. zł, w całości został sfinansowany przez Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne.

Poza wydatkami inwestycyjnymi, znaczne środki finansowe przeznaczane są na bieżące funkcjonowanie komunikacji, zarówno autobusowej, finansowanej w całości przez Gminę (z udziałem środków z dotacji innych samorządów), jak i kolejowej, którą dotujemy kwotą blisko 500 tys. zł rocznie. Wprowadzone w ostatnich latach prospołeczne ulgi i zwolnienia z opłat (m.in. dla dzieci i młodzieży, studentów, członków rodzin wielodzietnych oraz seniorów) pozwalają naszym mieszkańcom na konkretne oszczędności w budżetach domowych.

W 2021 roku Swarzędzka Komunikacja Autobusowa na 17 obsługiwanych liniach wykonała blisko 2,3 mln kilometrów, a dopłata z budżetu gminy przekracza obecnie 85% kosztów jej funkcjonowania. Należy przy tym zaznaczyć, że mimo tak znaczącego udziału środków budżetowych w kosztach komunikacji, czy też aktualnej trudnej sytuacji finansowej samorządów związanej ze znaczącymi podwyżkami cen nośników energii, a także pozostałych wyzwań 2022 roku związanych z trwającą od blisko dwóch lat pandemią, nie planujemy ograniczenia ilości kursów ani podwyżki cen biletów.

Źródło: UMiG Swarzędz
Foto: Mariusz Szrajbrowski