Coraz mniej czasu na złożenie deklaracji dot. źródła ogrzewania


Podstawowym źródłem zanieczyszczenia środowiska w Polsce są tzw. kopciuchy będące kluczowym źródłem niskiej emisji. Inwentaryzacja o źródle ciepła lub spalania paliw, która obowiązuje od 1 lipca 2021 r. ma wspomagać realizację polityki niskoemisyjnej na szczeblu samorządowym, w tym przede wszystkim poprzez wymianę kopciuchów na źródła ekologiczne. „Kopciuchy” stanowią krytyczną przeszkodę dla poprawy jakości powietrza w kraju, dlatego też  głównym celem CEEB jest potrzeba ich zlokalizowania.

Zgodnie z wprowadzonymi przepisami każde źródło ciepła powinno zostać zgłoszone do CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków nawet zwykły kominek, który jest wykorzystywany okazjonalnie. W Swarzędzu jak dotąd wpłynęło 2865 deklaracji co stanowi około 25% wymaganych.

Z danych pozyskanych z CEEB dynamika składanych deklaracji zwiększa się i jest to średnio 40 tys. deklaracji dla całej Polski. Gmina Swarzędz swoim wynikiem plasuje się na 3 miejscu w rankingu najlepszych gmin od 10 do 50 tys. punktów adresowych (stan na 19 lutego 2022 r. nie obejmuje deklaracji złożonych w formie papierowej, których to jeszcze nie wprowadzono do systemu).

Co nam grozi za niezłożenie deklaracji?

Na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego możemy przeczytać: Przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji zostały wzmocnione przepisami sankcyjnymi, uwzględniającymi jednocześnie instytucję czynnego żalu. W art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza się sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie ww. deklaracji. Za brak złożenia deklaracji grozi grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Jeżeli jednak zreflektujemy się, że nie złożyliśmy deklaracji zanim organ wykonawczy (w tym wypadku: wójt, burmistrz lub prezydent miasta) „poweźmie o tym informację”, możemy uniknąć kary, składając stosowną deklarację w ramach czynnego żalu.

Deklaracja i co dalej?

Dzięki pełnej informacji o źródłach ogrzewania włodarze gminy mogą lepiej dostosować własne programy pomocowe np. dotacje do wymiany pieca. Jak dotąd gminna dotacja cieszy się dużą popularnością i nie zawsze starczy środków na realizację wszystkich wniosków, dlatego pełna informacja o źródłach ogrzewania w istotny sposób pomoże w planowaniu budżetu gminnego.

Deklaracja oczywiście to nie wszystko. Pamiętaj, że zostało również niewiele czasu na wymianę „kopciucha”, którego użytkowanie będzie ZAKAZANE po 1 stycznia 2024 r. do czego zobowiązała nas Uchwała nr XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r.

22 2 14 stat5 1
Dynamika złożonych deklaracji w Polsce
22 2 14 stat4 1
dla całej Polski

SmogSTOP – Swarzędzka Inicjatywa AntySMOGowa – www.smogstop.infoswarzedz.pl
Jacek Bura

Źródło: www.gunb.gov.pl