Budżet Obywatelski Gminy Swarzędz 2024

Facebook v2

Już po raz dziewiąty w ramach Swarzędzkiego Budżetu Obywatelskiego mamy możliwość zdecydować, na realizację jakich projektów zostanie przeznaczona kwota 1 500 000 zł. Podobnie jak w latach poprzednich Budżet Obywatelski został podzielony na trzy części. Głosy oddać możemy na projekt główny, na który zostanie przeznaczony 1 mln zł oraz na projekty lokalne, których suma nie przekroczy 300 000 zł, a wartość jednostkowa 100 000 zł i projekty dodatkowe, których suma nie przekroczy 200 000 zł, a wartość jednostkowa 50 000 zł.

Powodów do zaangażowania się w gminny Budżet Obywatelski i współdecydowania o przyszłorocznych projektach jest wiele, jednak najważniejszymi są możliwość współuczestnictwa i współdecydowania, przejawiająca się w:

  • dbałości o wspólne otoczenie i szansie na zwiększanie jego atrakcyjności,
  • wpływie na decyzję (poprzez oddanie głosu), co będzie realizowane w najbliższym otoczeniu ze środków publicznych,
  • integracji z najbliższym otoczeniem i sąsiadami podczas generowania pomysłów, tworzenia koncepcji, a następnie promocji projektu podczas głosowania.

Regulamin oraz szczegółowy Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Gminy Swarzędz zawarte zostały w Uchwale Rady Miejskiej w Swarzędzu, dostępnej tutaj:

swarzedz.esesja.pl/zalaczniki/227956/722-2023_2200412.pdf

Najważniejszymi dla mieszkańców datami są:

  • od 01-31.05.2023 r. – zgłaszanie propozycji projektów wnioskowanych do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Swarzędz
  • od 01.06.2023 r. do 30.06.2023 r. – weryfikacja złożonych propozycji przez Komisję odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji
  • od 21.07.2023 r. do 10.09.2023 r. – głosowanie
  • do 01.10.2023 r. – ogłoszenie wyników

Na poniżej podanej stronie mogą Państwo zarówno zgłosić swój projekt, jak i zagłosować: https://swarzedz.budzet-obywatelski.org

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału w Budżecie Obywatelskim Gminy Swarzędz, do wspólnego działania i poczucia odpowiedzialności za wspólną przestrzeń. Każdy projekt się liczy i każdy głos ma znaczenie!

źródło: swarzedz.pl

46fd870ad0