Bieg 10 km Szpot Swarzędz. Utrudnienia w ruchu drogowym!


Szanowni Państwo! Informujemy, że 28 sierpnia 2022 r. (niedziela) wystąpią utrudnienia komunikacyjne. Powodem jest impreza sportowa – 9. Bieg 10 km Szpot Swarzędz. Trasa biegu obejmuje ulice takie jak: Rynek, Łowiecka, Piaski, Kościuszki, Kórnicka, Sołecka, Wrzesińska, Polna, Cieszkowskiego, Łowęcińska, Sarbinowska, Św. Marcina, Strzelecka, Śliwkowa, Łowiecka. W związku z tym, w godzinach od ok. 9:00 do 13:00 ww. ulice zostaną wyłączone z ruchu drogowego (oznakowanie objazdu w załączeniu).   Śluzy będą znajdować się na skrzyżowaniach: – ul. Kórnickiej i Rynek, – ul. Wrzesińskiej i Cieszkowskiego, – ul. Sołeckiej i  Wrzesińskiej – ul. Tulipanowej i Rutkowskiego.

Na czas wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu wprowadzone zostaną zmiany w przebiegu linii autobusowych zgodnie z poniższą informacją (dotyczy wyłącznie kursów realizowanych w okresie obowiązywania zmienionej organizacji ruchu):

  • 1. Linie 401 i 499: kursują wg rozkładu, jednak możliwe będą opóźnienia związane z funkcjonowaniem śluzy na skrzyżowaniu ul. Wrzesińskiej i Polnej (przy Cechu Stolarzy);
  • 2. Linia 405: kursuje wg rozkładu jazdy ze zmienioną trasą. Przystanek końcowy i początkowy zostanie przeniesiony na Węzeł Przesiadkowy w Swarzędzu, a trasa przebiegać będzie ul. Kościuszki. Odjazdy z Węzła Przesiadkowego wg czasu dla przystanku Swarzędz/Polna;
  • 3. Linie 491, 492, 493, 494 i 412: kursują wg rozkładu ze zmienioną trasą; linie pojadą ul. Kościuszki i Polną; możliwe będą opóźnienia związane z funkcjonowaniem śluzy na skrzyżowaniu ul. Wrzesińskiej i Polnej (przy Cechu Stolarzy); linia 494 z każdego kierunku będzie dojeżdżać do ronda przy Dworcu PKP i tam zawracać w kierunku stałej trasy;
  • 4. Linia 484: kursuje wg rozkładu jazdy ze zmienioną trasą. Z wiaduktu nad torami kolejowymi (ul. Polna) autobusy skręcą od razu w kierunku dworca PKP (w ul. Kościuszki) i podobnie w kierunku Garbów. Godziny odjazdów z Węzła Przesiadkowego będą realizowane wg rozkładu dla przystanku Swarzędz/Polna.
  • 5. Linia 486: trasa linii zostanie zmieniona i przebiegać będzie ul. Kościuszki i dalej ul. Poznańską do Sokolnik przez Paczkowo i do przystanku końcowego w Siekierkach Wielkich. Powrót do Węzła Przesiadkowego w Swarzędzu bezpośrednio ul. Poznańską do ul. Polnej i ulicą Kościuszki do przystanku końcowego;
  • 6. Linia 498: autobusy nie będą dojeżdżać do Rynku.

Linie wrócą na swoje trasy po przywróceniu stałej organizacji ruchu.

Więcej informacji nt. trasy oraz programu Biegu SZPOTA TUTAJ

Źródło: swarzedz.pl