5 nowych elektrycznych autobusów dla Swarzędza

W piątek, 9 grudnia, w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek podpisał umowę, na mocy której Gmina Swarzędz otrzyma 7.900.000 zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Pieniądze te pochodzą z programu „Zielony Transport Publiczny” i wykorzystane zostaną na zakup 5 autobusów elektrycznych oraz 2 ładowarek (o mocy 120 KW każda), a także na szkolenie dla 10 kierowców i 5 mechaników.

Całkowitą wartość zadania, które zakończyć ma się w 2025 r. określono na 16.482.000 zł (wg wniosku o dofinansowanie). Dla osiągnięcia określonego w umowie efektu ekologicznego Gmina Swarzędz zobowiązała się do wycofania z eksploatacji 6 autobusów (o normie emisji spalin EURO III).

Źródło: swarzedz.pl