Rekordowa dotacja dla Ośrodka Kultury

Wspaniałe wiadomości otrzymujemy ze strony Ośrodka Kultury:

Z wielką radością informujemy, że po raz pierwszy w historii otrzymaliśmy dotację z Funduszy Europejskich którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Nazwa projektu grantowego „Konwersja cyfrowa domów kultury”.

W ramach dotacji realizujemy zadanie „Swarzędzka Kultura On-Line – „okno na świat”. Ośrodek Kultury otrzymał na realizację zadania 93.200 zł. W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt audio-video. Pierwsze urządzenia już do nas dotarły.

Bardzo dziękujemy Wydziałowi Pozyskiwania Funduszy z UMiG w Swarzędzu za pomoc i wsparcie w przygotowaniu wniosku.

Źródło: OK Swarzędz