Swarzędzcy nauczyciele – awanse i wyróżnienia

Dzień Edukacji Narodowej przypomina społeczeństwu o wielkiej wartości pedagogicznej pracy wykonywanej w nieustannie zmieniającej się rzeczywistości, ale zawsze ze świadomością potrzeb ucznia i jego rozwoju.

W czwartek, 13 października odbyło się spotkanie z okazji tego święta, w którym na zaproszenie Burmistrza Mariana Szkudlarka uczestniczyli nauczyciele, którzy w sesji letniej uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i dyplomowanego a także nagrodzeni przez burmistrza nauczyciele i dyrektorzy z gminnych placówek oświatowych. Podczas uroczystości burmistrz podziękował nauczycielom za pracę, za wysiłek wkładany w rozwój osobowości uczniów. W tym roku nagrodzono nauczycieli z gminnych szkół i przedszkoli, którzy w sposób szczególny wyróżnili się w pracy dydaktyczno-wychowawczej: Magdalena Szyniszewska – nauczyciel Przedszkola nr 2 w Swarzędzu, Karolina Sochanowska – nauczyciel Przedszkola nr 4 w Swarzędzu, Magdalena Pawlak – nauczyciel Przedszkola nr 5 w Swarzędzu, Maciej Kowalczyk i Tomasz Grajewski – nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu, Malwina Frąckowiak i Monika Ochowiak nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 w Swarzędzu, Renata Szatkowska i Agnieszka Stachowiak – nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 3 w Swarzędzu, Joanna Michalak i Mariusz Jagodziński – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu, Ewelina Markowska-Mielcarek i Marta Dobrowolska – nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 5 w Swarzędzu, Karolina Liszka i Beata Noske – nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 w Zalasewie, Anna Korzycka i Agnieszka Sutuła – nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie, Marta Stępień i Ewa Małolepsza – nauczyciele Szkoły Podstawowej w Kobylnicy, Ewa Błaszczyk i Ewelina Tyranowska – nauczyciele Szkoły Podstawowej w Wierzonce, Joanna Szulc i Ewelina Wdowiak – nauczyciele Szkoły Podstawowej w Paczkowie. Burmistrz podziękował również dyrektorom gminnych przedszkoli i szkół podstawowych oraz dyrektorowi Schroniska Młodzieżowego Sarenka w Kobylnicy.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim pracownikom swarzędzkiej oświaty życzymy zadowolenia z wykonywanej pracy, wielu sukcesów zawodowych oraz pomyślności w życiu osobistym.

źródło: swarzedz.pl, fot. I. Paprzycka