Lokalny animator sportu


W bieżącym roku, po raz kolejny Gmina Swarzędz uzyskała dofinansowanie w ramach projektu „Lokalny Animator Sportu”, którego operatorem jest Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy.  Prowadzenie zajęć przez animatorów na boiskach w Bogucinie, Paczkowie i Swarzędzu (przy Szkole Podstawowej nr 5) zostanie w połowie sfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

PODSTAWOWE ZADANIA „ANIMATORA”

  • Inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup społecznych, w tym w szczególności dla dzieci i młodzieży, ale także dla osób dorosłych  i seniorów, osób niepełnosprawnych, rodzin,
  • współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi w celu promowania aktywności fizycznej,
  • współpraca z klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi,
  • organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia, sprzyjających włączeniu społecznemu poprzez sport,
  • organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu oraz aktywnej postawy obywatelskiej;

ANIMATORZY:

  • BOGUCIN – Mirosław Wyrwas, tel. 503 067 425
  • PACZKOWO – Robert Dopta, tel. 792 080 235
  • SWARZĘDZ – Wojciech Michał Niklaus, tel. 602 774 780

Źródło: swarzedz.pl