Zmiany w kodeksie ruchu drogowego od 1 czerwca


Pierwszego czerwca doszło do zmiany w przepisach ruchu drogowego, zapewne interesuje Cię czego one dotyczyły i jaki mają one na Ciebie wpływ. Zmiany te dotykają nie tylko kierowców, lecz także pieszych. Jak powiedział minister infrastruktury – Andrzej Adamczak – Ustawa wprowadza szereg rozwiązań mających na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Poznaj nowe obowiązki zanim dostaniesz mandat!

  1. Zwiększenie obowiązku ostrożności przez kierowcę i pieszego w obrębie pasów i torowiska.
  2. Zakaz korzystania z telefonów na przejściach dla pieszych.
  3. Wyznaczenie bezpiecznej odległości między pojazdami na drogach ekspresowych i autostradach.
  4. Zrównanie prędkości w obszarze zabudowanym.

1. Zwiększenie obowiązku ostrożności przez kierowcę i pieszego w obrębie pasów i torowiska.

Od zmiany w przepisach kierowca będzie musiał zachować większą ostrożność zbliżając się w okolice przejścia dla pieszych. Do dnia 1 czerwca obowiązek który mówił, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych wchodzących bądź na nich się już znajdujących, wynikał jedynie z rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Zmiany ustawy mówią, że obowiązkiem kierowcy będą: zmniejszenie prędkości podczas zbliżania się do przejścia dla pieszych, tak aby nie narazić osób się na nich znajdujących i tym na nie wchodzącym, ustąpienie im pierwszeństwa oraz zachowanie szczególnej ostrożności w obszarze pasów.

Zmiana przepisów obejmuje również pieszych przechodzących przez pasy, jak i torowisko. Nowe przepisy mówią, że osoba wchodząca na przejście dla pieszych również  musi dbać o ogólne bezpieczeństwo, zachować musi szczególną ostrożność i musi dostosować się do warunków pozwalających na szybką reakcję w tak dynamicznym obszarze jakim jest droga.

2. Zakaz korzystania z telefonów podczas korzystania z przejścia dla pieszych.

Nowe regulacje mówią także o zakazie korzystania z telefonów podczas wchodzenia i przebywania na jezdni w celu jej przejścia, w miejscach do tego wyznaczonych. Telefony są urządzeniami które łatwo mogą nas rozproszyć, przez co stanowią one potencjalne zagrożenie podczas przechodzenia przez jezdnię, jak i torowiska. Zmiana w ustawie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób przechodzących przez jezdnię.

3. Wyznaczenie bezpiecznej odległości między pojazdami na drogach ekspresowych i autostradach.

Już od wielu lat w krajach europejskich praktyką mającą na celu zniwelowanie wypadków na drogach szybkiego ruchu jest redukcja odległości maksymalnej między autami do połowy tej prędkości aktualnej kierowcy podążającej z tyłu. Dla przykładu, jeśli kierowca jadący z tyłu przemieszcza się z prędkością wynoszącą 100 km/h odległość między nim a pojazdem przed nim powinna mieć 50 m, 140 km/h – 70 m,  160 km/h – 80 m, itd. Zbyt mały dystans między kierowcami na autostradach i drogach ekspresowych jest często przyczyną wielu wypadków, często takich kończących się śmiercią nawet oby kierowców. Jeśli zwiększymy odległość między szybko poruszającymi się pojazdami damy im tym samym więcej czasu na reakcję w sytuacji nagłego zagrożenia, wynikającą często ze złych warunków pogodowych.

4. Zrównanie prędkości w obszarze zabudowanym.

Jeszcze przed 1 czerwca br. w Polsce panowały dwie maksymalne prędkości w terenie zabudowanym, pierwsza obowiązywała od 05:00 do 23:00, była to prędkość pozwalająca na poruszanie się z prędkością maksymalną wynoszącą 50 km/h, drugie z wcześniej obowiązujących ograniczeń prędkości panowało od 23:00 do 05:00, kiedy to mogliśmy poruszać się z prędkością do 60 km/h. Obecnie prędkości te zostały zrównane do 50 km/h niezależnie od pory dnia.

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber zapowiedział również dalsze inwestycje – oprócz rozbudowy sieci drogowej w celu wyprowadzenia ruchu kołowego z centrów miast Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowuje listę przejść dla pieszych, które powinny być doświetlone, aby zapewnić dobrą widoczność pieszego. –