Zmiana organizacji ruchu w Kobylnicy


W związku z realizacją kontraktu: Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy – Swarzędz w zamian za likwidację przejazdu kolejowo – drogowego kat. A w km 7,532 linii kolejowej nr 353, w ramach projektu POIIŚ 5.1-35 PN. poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III” w systemie „Projektuj i Buduj” oraz w nawiązaniu do zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu dotyczącego przebudowy skrzyżowania DW 194/DP 2407P, wykonawca zadania, tj. firma Strabag Sp. z o.o., informuje, że z dniem 27.03.2023 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu  ZGODNIE Z RYSUNKIEM, KTÓRY PRZEDSTAWIAMY TUTAJ.

Kierowców i pieszych uprasza się o stosowanie do obowiązującego oznakowania i zachowanie szczególnej ostrożności.

Źródło: swarzedz.pl