Złodzieje kratek kanalizacyjnych w Swarzędzu


Coraz częściej na terenie Naszej Gminy dochodzi do kradzieży elementów infrastruktury wodno – kanalizacyjnej – wpustów ulicznych. Takie działanie są szczególnie niebezpieczna dla uczestników ruchu drogowego, rowerowego, a także pieszego. Prosimy naszych mieszkańców o zachowanie szczególnej czujności i zwracanie uwagi na brakujące elementy infrastruktury drogowej.

W przypadku zaobserwowania brakujących elementów infrastruktury kanalizacyjnej najlepiej zgłaszać to bezpośrednio do Wydziału Infrastruktury Drogowej wid@swarzedz.pl tel. 61 6514067 lub do Straży Miejskiej straz.miejska@swarzedz.pl tel. 61 65 10 986. Pozwoli to na szybsze zabezpieczenie i uzupełnienie ubytków przez służby techniczne.

Ponadto apelujemy do właścicieli oraz osób pracujących w skupach złomu o nieprzyjmowanie żeliwa pochodzącego z elementów miejskiej infrastruktury drogowej. W roku 2022 w wyniku szybkiego działania udało się  ująć i ukarać sprawców podobnych działań.

źródło: swarzedz.pl

4ad6c28046