Zastraszające ceny gazu w 2022


Szanowni Państwo!

Nadchodzący Nowy Rok niestety przyniesie nie tylko nadzieję na poprawę naszego życia i sytuacji naszej wspólnoty samorządowej, ale także już pewne i napawające mnie ogromną troską problemy z czekającymi nas  wszystkich podwyżkami cen energii, a przede wszystkim gazu wykorzystywanego do ogrzewania naszych mieszkań, domów, szkół, przedszkoli i wielu przedsiębiorstw.

Niestety, ze względu na podejście dostawców gazu do ustalania taryf dla podmiotów gospodarczych, spora część mieszkańców, w tym również mieszkańców mieszkań komunalnych, odczuje podwyżki cen podobnie, jak przedsiębiorcy. Podwyżka, którą już zauważamy w grudniu odchodzącego roku, nie będzie wyrażona w procentach, o których słyszeli Państwo w mediach, ale w krotnościach. Dla naszych obiektów (szkoły, przedszkola, budynki urzędu) stawka będzie prawie 10-krotnie (!) wyższa od płaconej jeszcze w III kwartale br. i wg zapowiedzi ekspertów, to może nie będzie jej maksymalna wartość.

Jeszcze bardziej przeraża fakt, że stawkę taką będą musieli płacić również zarządcy budynków wielorodzinnych ogrzewanych z centralnej kotłowni, gdzie nie ma możliwości zawarcia indywidualnych umów  z dostawcą gazu przez poszczególnych mieszkańców lub wspólnotę mieszkaniową. Taka właśnie sytuacja dotknęła m.in. zarządcę zasobu komunalnego, tj. Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, który koszt ogrzewania rozlicza później na lokatorów i koszty te będzie musiał egzekwować.

W zaistniałej sytuacji zrozumiałym jest również głęboki zawód, jaki przeżyją osoby i przedsiębiorcy, którzy w słusznej sprawie, jaką jest troska o środowisko, postanowili z wykorzystaniem różnych, w tym gminnych, programów pomocowych, zrezygnować z ogrzewania szkodliwym dla środowiska paliwem stałym na rzecz ogrzewania gazowego. Mam przy tym nadzieję, że mające swoje źródło w niestety dotykającej również nas polityce międzynarodowej, problemy z dostawami gazu, jak najszybciej miną i wszyscy będziemy mogli cieszyć się z efektów odchodzenia od trujących źródeł energii.

Zachęcam przy tym wszystkich mieszkańców do sprawdzenia u swojego zarządcy ewentualnych kosztów ogrzewania lokali mieszkalnych, a ze swej strony zapewniam, że wystąpię do organu zajmującego się zatwierdzaniem taryf o pilną interwencję w tej sprawie i objęcie takich przypadków, gdzie całkowite koszty zużycia gazu w centralnych kotłowniach gazowych przenoszone są w całości na mieszkańców, regulacjami identycznymi jak dla umów indywidualnych.

Marian Szkudlarek

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

Źródło: UMiG Swarzędz