Wyłączenie wind przy dworcu PKP


W dniach od 21.09.2022 do 15.11.2022 nastąpi czasowe wyłączenie wind przy dworcu PKP w Swarzędzu (winda od strony ul. Łąkowej oraz winda od strony ul. Dworcowej).

Powyższe utrudnienia wynikają z prowadzonych prac budowlanych – dostosowanie przejścia dla pieszych pod torami przy budynku dworca PKP w Swarzędzu do potrzeb osób niepełnosprawnych – budowa pochylni.

Pomocy w dostaniu się na peron udzielać będzie:

  • Straż Miejska w Swarzędzu – codziennie w godz. 6-22 – tel. 61 651 09 8
  • Wykonawca Robót – „Mosty Poznań” – od poniedziałku do piątku w godz. 7- 17 – tel. 512 309 924

Z uwagi na fakt, że zapewnienie natychmiastowej pomocy nie zawsze jest możliwe, uprasza się o zgłaszanie potrzeby pomocy z co najmniej 2- godzinnym wyprzedzeniem.

Źródło: swarzedz.pl