Prace drogowe na ul. Ślusarskiej i Kowalskiej


Jak podaje Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, od dnia 09.06.2021 r. rozpoczną się prace drogowe związane z budową ul. Ślusarskiej i Kowalskiej w Swarzędzu. W I etapie prace będą polegały na rozbiórce istniejącej nawierzchni tłuczniowej ul. Ślusarskiej i budowie sieci kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego i oświetlenia. Planuje się, iż prace będą prowadzone postępowo na ul. Ślusarskiej od ul. Warzywnej w kierunku ul. Kowalskiej. W związku z powyższym ul. Ślusarską na danym odcinku wyłącza się z publicznego ruchu drogowego z wyłącznym dostępem mieszkańców i pracowników budowy. Na ul. Ślusarską od strony ul. Warzywnej, jak również dostęp od ul. Ślusarskiej do ul. Warzywnej w pierwszej kolejności będzie odbywał się poprzez ul. Kowalską.

Teren budowy zostanie zabezpieczony zastawami i siatkami, zostaną wytyczone tymczasowe dojazdy i dojścia piesze do poszczególnych posesji. Prosimy o baczne zwracanie uwagi na obowiązujące oznakowanie, stosowanie się do poleceń wydawanych przez pracowników budowlanych na terenie budowy i zachowanie szczególnej ostrożności.

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu

SwarzedzNEWS budowa Slusarskiej organizacja ruchu
Mapa sytuacyjna

Wyświetl większą mapę