Kupiecka i Armii Poznań w remoncie!W związku z planowanymi pracami (rozpoczynającymi się 06.11.2021 r.) polegającymi na interwencyjnej naprawie nawierzchni z kostki na ul. Armii Poznań (odcinek od skrzyżowania z ul. Jeżynową do skrzyżowania z ul. Kupiecką) oraz na ul. Kupieckiej (odcinek od skrzyżowania z ul. Armii Poznań do posesji nr 120 przy ul. Kupieckiej), mogą występować ograniczenia w ruchu drogowym umożliwiające poruszanie się tylko połową pasa drogowego każdego ze wskazanych odcinków ulic. Planowany termin zakończenia zostanie podany w terminie późniejszym.

Źródło: UMiG Swarzędz