Wybory do Parlamentu Europejskiego – informacje

Wybory do Parlamentu Europejskiego zostaną przeprowadzone 26 maja w godzinach 7:00 do 21:00.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego można głosować tylko na jedną listą kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy (wskazując jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu).

Postawienie znaku „X” w kratkach z lewej strony obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

Znak „X” to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki.

W Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://bip.swarzedz.eu w zakładce „Wybory” znajdą Państwo komplet informacji na temat wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Zachęcamy do udziału w wyborach!

Reklama