Utrudnienia w ruchu na odcinku Zalasewo-Kleszczewo

Firma Eurovia Polska S.A., jako wykonawca zadania „Przebudowa / rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P na odcinku węzeł Kleszczewo (S5) – Gowarzewo – Zalasewo, informuje, że w  dniach 13-14.09.2018 r. układana będzie warstwa ścieralna na odcinku przy ul. Czarnoleskiej.

W związku z powyższym dnia 13.09.2018 r. przewidywane są chwilowe utrudnienia w ruchu, natomiast dnia 14.09.2018 r. wjazd na ul. Czarnoleską będzie zamknięty w godzinach 9:00-13:00. Zalecany jest objazd do m. Kruszewnia ul. Białowieską lub ul. Spółdzielczą.