Utrudnienia na ul. Poziomkowej w Zalasewie!

Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o.o. Sp. k. informuje, iż z dniem 28.03.2019 r. rozpoczną się roboty budowlane związane z przebudową ul. Poziomkowej w Zalasewie wraz z odcinkiem ul. Rivoliego od skrzyżowania z ul. Porzeczkową do ul. Agrestowej.

W pierwszym etapie nastąpi zamknięcie dla ruchu pojazdów ul. Poziomkowej. Możliwy będzie tylko utrudniony dojazd do posesji ze względu na prowadzone głębokie wykopy związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Roboty budowlane będą prowadzone sukcesywnie przez okres ok. 3 miesięcy na ul. Poziomkowej od ul. Przybylskiego w kierunku ul. Rivoliego, a następnie na ul. Rivoliego. W związku z powyższym prosimy o nieparkowanie pojazdami na ul. Poziomkowej i Rivoliego od godz. 8.00 dnia 28.03.2019 r.