Urząd miasta i gminy

Gmina Swarzędz
ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz
Centrala: 61 65 12 000
Fax: 61 65 12 211

NIP: 777-30-98-737
REGON: 631258483

Nr konta bankowego: 13 1600 1084 1843 0348 6000 0004 Kontakt E-mail:

umig@swarzedz.pl – Biuro Podawcze
burmistrz@swarzedz.pl – Burmistrz (sekretariat)
administrator@swarzedz.pl – Webmaster
informacjapubliczna@swarzedz.pl

 

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek-piątek: 7.30-15.30

Biuro Podawcze:
poniedziałek: 8.00-17.00, wtorek-piątek: 7.30-15.30 Urząd Stanu Cywilnego
poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek-piątek: 7.30-15.30

 

Struktura organizacyjna Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu

Burmistrz: Marian Szkudlarek
e-mail: burmistrz@swarzedz.pl
Sekretariat tel. 61 65 12 222
Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 14.00 – 17.00 oraz w czwartki w godz. 8.00 – 10.00. Przed spotkaniem prosimy o wcześniejsze telefoniczne lub osobiste umówienie się wraz z podaniem tematu sprawy – sekretariat tel. 61 65 12 222 lub 61 65 12 206.

Pierwszy Zastępca Burmistrza: Grzegorz Taterka
e-mail: zca-burmistrz@swarzedz.pl
tel. 61 65 12 202
Pierwszy Zastępca Burmistrza przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 14.00 – 17.00. Przed spotkaniem prosimy o wcześniejsze telefoniczne lub osobiste umówienie się wraz z podaniem tematu sprawy – sekretariat tel. 61 65 12 202.

Drugi Zastępca Burmistrza: Tomasz Zwoliński
e-mail: zwolinski.tomasz@swarzedz.pl
tel. 61 65 12 202
Drugi Zastępca Burmistrza przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 14.00 – 17.00. Przed spotkaniem prosimy o wcześniejsze telefoniczne lub osobiste umówienie się wraz z podaniem tematu sprawy – sekretariat tel. 61 65 12 202.

Sekretarz Gminy: Agata Kubacka
e-mail: kubacka.agata@umig.swarzedz.pl
tel. 61 65 12 202

Skarbnik Gminy: Maciej Narłowski
e-mail: skarbnik@swarzedz.pl
tel. 61 65 12 307

Zastępca Skarbnika Gminy: Karolina Dziekan
e-mail: dziekan.karolina@umig.swarzedz.pl
tel. 61 65 10 656

Biuro Podawcze – hol Urzędu
tel. 61 65 12 000

Wydział Obsługi Mieszkańców

kierownik: Iwona Jóźwiak
jozwiak.iwona@umig.swarzedz.pl
fax. 61 65 12 211
Biuro Obsługi Interesanta – Parter pok. 102:
Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej – tel. 61 65 10 719
Stanowisko ds. Inwestycji i Spraw Komunalnych – tel. 61 65 10 714
Stanowisko ds. Podatków i Opłat Lokalnych – tel. 61 65 10 713
Stanowisko ds. Architektury i Urbanistyki – tel. 61 65 10 718
Kancelaria – tel. 61 65 12 204

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Poznańska 25, piętro II, pok. 206
kierownik: Anna Wiśniowiecka-Gronowska
pok. 206, tel. 61 65 12 209
usc@swarzedz.pl

Biuro Rady Miejskiej
kierownik: Hanna Mełeń
pok. 105, tel. 61 65 12 105
biurorady@swarzedz.pl

Biuro Radców Prawnych
koordynator: Anna Mieczyńska
pokój 209, tel. 61 65 12 110
brp@swarzedz.pl

Wydział Zamówień Publicznych
kierownik: Milena Klupś
pok. 410, tel. 61 65 12 406
zamowienia@swarzedz.pl

Wydział Architektury i Urbanistyki
kierownik: Jędrzej Cesar
pokój: 315, tel. 61 65 12 314, 61 65 12 315, 61 65 12 316
urbanistyka@swarzedz.pl

Wydział Geodezji i Nieruchomości
kierownik: Anna Domasiewicz
pok. 317, tel. 61 65 12 317, 61 65 12 308, 61 65 10 716
geodezja@swarzedz.pl

Wydział Inwestycji
kierownik: Bartłomiej Majchrzak
pokój 401, tel. 61 65 12 404, 61 65 12 402
inwestycje@swarzedz.pl

Wydział Infrastruktury Drogowej
kierownik: Hanna Ostant-Jaskuła
pokój 404, tel. 61 65 12 409, 61 65 12 410
jaskula.hanna@umig.swarzedz.pl

Wydział Ochrony Środowiska
kierownik: Joanna Sonnak
pok. 115, tel. 61 65 12 403
ros@swarzedz.pl

Wydział Edukacji
kierownik: Dorota Zaremba
pok. 109, tel. 61 65 12 312
zaremba.dorota@umig.swarzedz.pl
pok. 113, tel. 61 65 12 311
edukacja@swarzedz.pl

Wydział Pozyskiwania Funduszy
kierownik: Paweł Radzewicz
pok: 309, tel. 61 65 10 918
radzewicz.pawel@umig.swarzedz.pl

Wydział Promocji
kierownik: Marcin Młodziński
pok. 110 tel. 61 65 10 907
promocja@swarzedz.pl
Inspektor ds. promocji, Redakcja “Prosto z Ratusza” pok. 110
red. Maciej Woliński, tel. 61 65 10 911
rzecznik@swarzedz.pl

Wydział Organizacyjny
dyrektor: Grażyna Kurkowiak-Socha, pok. 211, tel. 61 65 12 210
pok. 210, tel. 61 65 12 208
organizacyjny@swarzedz.pl

Wydział Spraw Obywatelskich
kierownik: Danuta Andrzejczak
ul. Poznańska 25, 62-020 Swarzędz, tel. 61 65 12 309 i 61 65 12 310
elud@swarzedz.pl

Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Transportu
kierownik: Mariusz Szrajbrowski
pok. 407, tel. 61 65 12 401
szrajbrowski.mariusz@umig.swarzedz.pl

Wydział Teleinformatyki
kierownik: Michał Marciniak pok. 406 tel. 61 65 12 103
pok. 405, tel. 61 65 12 405
pok. 409, tel. 61 65 10 913
administrator@swarzedz.pl

Wydział Księgowości
kierownik: Hanna Puszkarek
pok. 306, tel. 61 65 12 306
ksiegowosc@swarzedz.pl

Wydział Budżetu i Analiz
p.o. Kierownika: Aleksandra Klapa
pok. 302, tel. 61 65 12 111
budzet@swarzedz.pl

Wydział Podatków i Kontroli Podatkowej
kierownik: Bartosz Zalewski
pok. 305, tel. 61 65 12 305
podatki.wymiar@swarzedz.pl

Wydział Księgowości Podatkowej
kierownik: Aneta Maćkowiak
pok. 305, tel. 61 65 10 910
podatki.ksiegowosc@swarzedz.pl

Wydział Pomocy Publicznej i Windykacji
kierownik: Szymon Pieniowski
pok. 303, tel. 61 65 12 101
pieniowski.szymon@umig.swarzedz.pl

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej
kierownik: Sławomir Kaźmierczak
Swarzędz, ul. Dworcowa 24, tel. 61 65 14 102, 61 8 172 302, kom. 500 250 998
referat.ppoz@swarzedz.pl
Zarządzanie Kryzysowe: zk@swarzedz.pl
Obrona Cywilna: oc@swarzedz.pl

Straż Miejska
62-020 Swarzędz, ul. Dworcowa 24
tel. 61 65-10-986
straz.miejska@swarzedz.pl
Komendant: Piotr Kubczak tel: 502-577-065, 61 651-21-13
kubczak.piotr@umig.swarzedz.pl

Reklama