Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Sołtysa

12 marca w świetlicy wiejskiej w Jasinie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji dnia sołtysa wypadającego dzień wcześniej.

Swarzędz jest gminą miejsko-wiejską. Posiadamy na terenie gminy 20 sołectw. Na terenie swarzędzkich sołectw mieszka w tej chwili ponad 18 000 Mieszkańców. To właśnie sołtysi są w dużej mierze odpowiedzialni za integrację Mieszkańców, organizowanie imprez czy przekazywanie informacji.

Poniżej publikujemy treść  życzeń złożonych sołtysom przez burmistrza Mariana Szkudlarka:

“Sołtys to wyjątkowa funkcja, o wielowiekowej tradycji. Pełnicie Państwo służbę dla dobra innych i staracie się rozwiązywać problemy mieszkańców wsi. Bycie sołtysem daje nie tylko satysfakcję, ale także mobilizuje do dalszych starań o jak najlepszy rozwój swojej miejscowości. Jesteście opiekunami wsi, którzy najlepiej znają problemy i potrzeby lokalnego środowiska. Z okazji Dnia Sołtysa składam Państwu najserdeczniejsze życzenia wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym, zadowolenia z osiągniętych celów, wdzięczności za trud, którego efekty służą wszystkim mieszkańcom.

Z wyrazami szacunku,

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

Marian Szkudlarek”

/nd/