Symboliczne otwarcie Alei Henryka Błachnio

10 maja 2018 r. w Swarzędzu została otwarta aleja Henryka Błachnio. Upamiętnia zmarłego ponad rok temu wybitnego swarzędzkiego fotografika, którego prace w dalszym ciągu są inspiracją dla wielu twórców.

W plenerowej scenerii odbyła się kameralna uroczystość, w której wzięła udział rodzina śp. Henryka Błachnio wraz z przyjaciółmi, przedstawicielami władz miasta i gminy, spółdzielni mieszkaniowej i wielu stowarzyszeń, z którymi współpracował.

Aleja Henryka Błachnio – starannie niedawno zmodernizowana droga pieszo-rowerowa nad Jeziorem Swarzędzkim, była projektem pierwszego swarzędzkiego budżetu obywatelskiego, a nazwę otrzymała w zeszłym roku (uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/373/2017). Zbudowana została wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego od tzw. „parku botanicznego” w okolicy ul. św. Marcina aż do ul. Cieszkowskiego. Ma długość prawie 1350 m i przebiega trasą istniejącego wcześniej starego chodnika nad brzegiem jeziora. Podczas modernizacji wybudowany został (z kostki brukowej) dwumetrowy chodnik dla pieszych oraz tej samej szerokości dwukierunkowa ścieżka rowerowa o nawierzchni asfaltowej. Na całej długości ścieżki zamontowane zostało oświetlenie z nowoczesnymi oprawami typu LED. Spacerowiczom służą ustawione wzdłuż ścieżki ławki, kosze, tablice edukacyjne etc.

Koszt modernizacji ścieżki wyniósł prawie 2,5 mln zł. Gmina Swarzędz złożyła wniosek o dofinansowanie tej inwestycji kwotą 2,1 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Ocenia wniosku jest pozytywna, co oznacza, iż dofinansowanie będzie przyznane.

fot. A. Pietrzak