Sołectwa wybrały sołtysów i rady!

Od 29 stycznia odbywały się w sołectwach naszej Gminy zebrania wiejskie, na których mieszkańcy wybierali sołtysów i członków rad sołeckich. 

Najwięcej mieszkańców uczestniczyło w zebraniu w Paczkowie (334 osoby), a najwyższą frekwencję miało zebranie w Sokolnikach Gwiazdowskich (51,6%). Łącznie na 14202 uprawnionych do głosowania w zebraniach wzięło udział 1656 osób (4 lata temu – 1596), co oznacza, że średnia frekwencja wyniosła 11,7% (4 lata temu – 13,3 %).

Łącznie wybranych zostało 20 sołtysów spośród 32 kandydatów i 116 członków rad sołeckich (ze 139 kandydatów). W 4 sołectwach zmienił się sołtys, przy czym w 3 z nich dotychczasowy sołtys nie kandydował w wyborach.

Wybrani sołtysi:

Kamila Górecka, sołtys Karłowic,
Zdzisław Niemyt, sołtysa Jasina,
Norbert Zgrabczyński, sołtys Janikowa Górnego,

Marcela Koczorowska, sołtys Janikowa Dolnego,

Adam Borówczak, sołtys Bogucina

Bogdan Krych, sołtys Garbów,
Filip Molik, sołtys Gortatowa,
Barbara Czachura, sołtys Gruszczyna,
Grażyna Orpińska, sołtys Kobylnicy,
Małgorzata Markiewicz, sołtys Kruszewni,
Bogumiła Kaczmarek, sołtys Łowęcina,
Małgorzata Glabas-Gruszka, sołtys Paczkowa,
Krzysztof Nowak, sołtys Puszczykowa Zaborze,
Katarzyna Szaferska, sołtys Rabowic,
Hanna Andrzejewska, sołtys Sarbinowa,
Gabriela Iglińska, sołtys Sokolnik Gwiazdowskich,
Adrian Suchomski, sołtys Uzarzewa,
Maciej Dominikowski, sołtys Wierzenicy,
Irena Prokop, sołtys Wierzonki,
Adrian Senyk, sołtys Zalasewa.