Relacja z III spotkania Swarzędzkiego DKF’u

9 kwietnia odbyło się już III spotkanie Swarzędzkiego DKF’u. Licznie zgromadzona publiczność obejrzała film pod tytułem „12 gniewnych ludzi”.

To dramat sądowy rozgrywający się w 1957 roku. Został zrealizowany w oparciu o powstałe dwa lata wcześniej teatralne przedstawienie telewizyjne Reginalda Rose’a. Ukazana historia opisuje ławę przysięgłych, która obradowała po procesie młodego chłopaka, który został oskarżony o morderstwo. Film oparty został na znakomitym scenariuszu
i niezwykle precyzyjnej inscenizacji. Ale zadanie było bardzo trudne. W samym założeniu było to dzieło formalnych ograniczeń – rozgrywające się w sędziowskim pokoju, przy jednym stole, składające się
z nieustannych monologów i dialogów. Stał się jednak wzorem prostoty a zarazem popisem narracyjnej dynamiki. Został zrealizowany w prawdziwej sali sądowych posiedzeń, składa się z 375 ujęć,
z wykorzystaniem ruchu kamery i bardzo wielu punktów widzenia.

Na zakończenie odbyła się bardzo burzliwa – ale jakże konstruktywna dyskusja na temat wyświetlonego filmu. Uczestnicy wyrażali swoje poglądy i opinie, wzajemnie komentując swoje uwagi.

Kolejne spotkanie odbędzie się 14 maja o godzinie 19:00

Reklama