Przebudowa centrum Wierzenicy – umowa podpisana

Zakończyła sie procedura przetargowa związana z wyłonieniem wykonawcy inwestycji pod nazwą Przebudowa ul. Wierzbowej, Śliwkowej i dojazdu do kościoła wraz z uzupełnieniem dróg i umocnień na placu A. Cieszkowskiego w m. Wierzenica, gm. Swarzędz”, a więc robót służacych rewitalizacji Wierzenicy.

Inwestycja ta ma się rozpocząć jeszcze w tym roku, a zakończona będzie się w kwietniu roku przyszłego. Wykonawcą wyłonionym w przetargu jest IVESTON Sp. z o.o. z Obornik, a koszt robót to niespełna  2,2 mln zł. Umowe w tej sprawie burmistrz Swarzedza Marian Szkudlarek podpisał w poniedziałek, 13 listopada 2017 r.

Prace obejmą przebudowę i nowe zagospodarowanie terenu przed zabytkowym, drewnianym kościołem św. Mikołaja w Wierzenicy (tzw. „plac Augusta Cieszkowskiego”). Zmianie ulegnie tu układ komunikacyjny – wybudowane zostaną parkingi, zatoki autobusowe oraz chodniki. Powstanie porządne oświetlenie całego terenu wraz z iluminacją kościoła. Zlikwidowane zostaną istniejące słupy i linie energetyczne, obecnie bardzo szpecące to miejsce, a cały teren otrzyma odwodnienie (nowa kanalizacja deszczowa). Rozebrany zostanie zamknięty sklep. W jego miejscu ustanowione zostaną tablice z informacjami o historii i walorach tego miejsca.

foto: UMiG Swarzędz