Paczkowo i Łowęcin z dofinansowaniem

Aktywność dwóch swarzędzkich sołectw – Paczkowa i Łowęcina została doceniona przez Lokalną Grupę Działania “Trakt Piastów”.

Sołectwa zostały bardzo wysoko ocenione w konkursie Aktywne Sołectwa LGD 2017 – ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania Trakt Piastów i otrzymały:

– Paczkowo – I miejsce za projekt„Integracje w Paczkowie – warsztaty kulinarne i rękodzieła artystycznego”, wysokość dotacji 2000 zł;

– Łowęcin – III miejsce za projekt: „W Łowęcinie aktywnie życie płynie – wycieczka krajoznawcza Poznajemy Trakt Piastów”, wysokość dotacji 2000 zł.

Uroczystość podpisania umów o dofinansowanie realizacji projektów odbyła w dniu 7 lipca 2017 r. w Łopiennie (gmina Mieleszyn) w obecności Zarządu Stowarzyszenia LGD Trakt Piastów oraz reprezentantów 12 zwycięskich sołectw.

Dzięki dotacji sołectwo Paczkowo zorganizuje w świetlicy wiejskiej warsztaty kulinarne i warsztaty rękodzieła artystycznego dla swoich mieszkańców z wykorzystaniem darów lata i jesieni. Natomiast sołectwo Łowęcin zorganizuje wycieczkę krajoznawczą do Owińsk i Pobiedzisk wraz z piknikiem rodzinnym.

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” to stowarzyszenie powstałe w 2013 roku. Stowarzyszenie jest trójsektorowym partnerstwem, działającym na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Stowarzyszenie LGD “Trakt Piastów” realizuje Lokalną Strategię Rozwoju w ramach perspektyw finansowej 2014-2020.

W skład LGD “Trakt Piastów” wchodzi 9 gmin z dwóch powiatów: poznańskiego i gnieźnieńskiego. są to gminy: Czerwonak, Gniezno, Kleszczewo, Kłecko, Kostrzyn, Łubowo, Mieleszyn, Pobiedziska, Swarzędz.

Powierzchnia obszaru LGD wynosi 1.124 km2. Teren ten zamieszkuje 144 tys. mieszkańców.

Obecnie Stowarzyszenie liczy 61 członków, są to podmioty należące do sektora publicznego -– samorządy lokalne i podmioty od nich zależne, przedstawiciele sektora społecznego – lokalne organizacje pozarządowe i przedstawiciele sektora gospodarczego – firmy, w tym osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz rolniczą i mieszkańcy regionu.

fot.: Paczkowo.com

/sn/