Komunikat Poznańskich Inwestycji Miejskich ws. ulicy Warszawskiej

„W nawiązaniu do wczorajszej informacji prasowej dotyczącej przywrócenia ruchu na obu jezdniach ul. Warszawskiej, pragniemy poinformować i jednocześnie przeprosić za niewprowadzenie tych zmian w dniu 14 listopada.

Sytuacja, z którą mamy do czynienia nie nastąpiła z winy spółki PIM. Wykonawca prac budowlanych działający na zlecenie firmy Volkswagen Poznań nie przygotował jezdni do zmiany organizacji ruchu, tym samym uniemożliwiając bezpieczne wprowadzenie zmian.

Zakres prac prowadzonych przez wykonawcę działającego na zlecenie spółki PIM został zakończony w ubiegłym tygodniu, jednak wprowadzenie docelowej organizacji ruchu nie było możliwe ze względu na kontynuowane prace przez podmiot działający na zlecenie firmy Volkswagen Poznań.

Zmiany organizacji ruchu ustalono pomiędzy stronami: VW, Strabag i ZDM w miniony piątek, a o braku możliwości wdrożenia docelowej organizacji ruchu zostaliśmy poinformowani w późnych godzinach wieczornych z 13 na 14 listopada.

Jednocześnie, wobec braku zajęcia stanowiska w niniejszej sprawie przez firmę Volkswagen Poznań, postanowiliśmy przekazać opinii publicznej stosowne wyjaśnienia.”