Kolejny Smyczomarsz 20 maja

Pod patronatem burmistrza Mariana Szkudlarka, we współpracy ze Schroniskiem dla Zwierząt w Skałowie, Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu organizuje V Smyczomarsz Swarzędzki, który odbędzie się 20 maja o godzinie 9.30.

Impreza ma na celu integrację mieszkańców, promocję właściwych postaw społecznych właścicieli psów, edukację z zakresu zachowań naszych czworołapych przyjaciół i przybliżenie oferty schroniska, m.in. możliwości i przebiegu adopcji.

Przemaszerujemy nową ścieżką pieszo-rowerową nad Jeziorem Swarzędzkim, trasa – około 4 km. Na mecie marszu, pod namiotem Sceny nad Jeziorem, odbędą się krótkie prelekcje specjalistów, znawców zwierząt. Tam również będzie woda dla uczestników wszelkich gatunków.

Żeby wziąć udział w marszu – należy wysłać imię i nazwisko na adres: smyczomarsz@swarzedz.pl do 17 maja. W mailu należy również napisać jak wabi się Państwa czworołapy przyjaciel.