Interwencyjny wywóz gabarytów

Radosne wieści dla mieszkańców spółdzielczych osiedli popłynęły wczoraj ze swarzędzkiego magistratu. Na skutek interwencji Burmistrza Mariana Szkudlarka w ZM GOAP, w dniach 13 i 14 września wywiezione zostaną wszystkie odpady wielkogabarytowe.

Jednocześnie zachowany zostanie planowy termin wywozu gabarytów, czyli 25 września br.

W przyszłym roku problem gabarytów powinien zostać rozwiązany – wywożone będą bowiem co miesiąc, a nie jak do tej pory co kwartał.

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie Burmistrz Marian Szkudlarek zrezygnował z przewodniczenia Zgromadzeniu ZM GOAP. Decyzję argumentował m.in. zignorowaniem protestu spółdzielni mieszkaniowych oraz brakiem właściwej polityki informacyjnej, również względem Zgromadzenia, które jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku Międzygminnego GOAP.

Interesujące informacje przekazał natomiast w wywiadzie dla Telewizji STK Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu Paweł Pawłowski: “Jestem non-stop w kontakcie z Burmistrzem Marianem Szkudlarkiem. (…) Ustalenia zmierzają do tego, żeby szybko, sprawnie, dokładnie przeanalizować wszystkie pozytywne i negatywne konsekwencje wyjścia z GOAP-u. Umowa ma być przez prawników gruntownie zbadana pod kątem konsekwencji wyjścia. Decyzja musi być podjęta szybko i jednoznacznie. (…)”

Widzimy wyraźnie, że kolejne miesiące mogą przynieść przełomowe informacje ws. gospodarki śmieciowej w naszej gminie. Oby z pożytkiem dla wszystkich jej mieszkańców.