Elektroniczny system kolejkowy w ratuszu

W poniedziałek, 27 listopada, w holu swarzędzkiego ratusza uruchomiony został elektroniczny system kolejkowy. Celem jest podniesienie komfortu obsługi osób korzystających z Biura Obsługi Mieszkańców.

Po wejściu do ratusza należy pobrać bilet, wskazując zagadnienie, którego wizyta dotyczy. Na dużym monitorze wyświetlane są zaproszenia do wybranych stanowisk, a klienci zapraszani są równocześnie poprzez system głosowy.

W Biurze Obsługi Mieszkańców załatwiane są sprawy z zakresu:

– działalności gospodarczej,

– architektury i urbanistyki,

– inwestycji i spraw komunalnych (inwestycje, ochrona środowiska, geodezja, drogi),

– podatków i opłat lokalnych,

– biura podawczego,

– ePUAP (potwierdzanie profilu zaufanego),

– gospodarki odpadami komunalnymi.

Burmistrz Marian Szkudlarek podkreślił, że uruchomiony właśnie system działa już w Wydziale Spraw Obywatelskich i Urzędzie Stanu Cywilnego oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej (budynek przy ul. Poznańskiej 25). Obecnie trwają prace nad zintegrowaniem tych systemów, tak aby były jeszcze bardziej przyjazne dla interesantów.