Dofinansowanie dla Alei Henryka Błachnio!

Aleja Henryka Błachnio ma długość prawie 1350 m. Podczas pierwszego etapu modernizacji, który kosztował 2,5 mln zł  wybudowany został ( dwumetrowy chodnik dla pieszych oraz tej samej szerokości dwukierunkowa ścieżka rowerowa o nawierzchni asfaltowej. Na całej długości ścieżki zamontowane zostało oświetlenie z nowoczesnymi oprawami typu LED. Zamontowano równie ławki, kosze oraz tablice edukacyjne.

Gmina Swarzędz złożyła wniosek o dofinansowanie tej inwestycji kwotą 2,1 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. 6 sierpnia 2018 r. burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek oraz skarbnik gminy Karolina Dziekan podpisali w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu umowę o dofinansowaniu.