Darmowej komunikacji ciąg dalszy

Burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek złożył pod obrady najbliższej sesji Rady Miejskiej w Swarzędzu, która odbędzie się 22 maja, projekt uchwały wprowadzającej dla naszych mieszkańców kolejne zwolnienia z opłat za korzystanie ze Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej. Przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu umożliwi od 1 lipca 2018 roku wprowadzenie w strefie I (teren gminy), bezpłatnych przejazdów dla zamieszkałych na terenie gminy osób, które w podróżach aglomeracyjnych łączą przejazd Swarzędzką Komunikacją Autobusową z publicznym transportem kolejowym.

Burmistrz Szkudlarek poinformował o tym  podczas konferencji prasowej zorganizowanej 14 maja na terenie nowego węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej w Swarzędzu.

Proponowana zmiana stanowić ma kolejną zachętę dla mieszkańców Gminy Swarzędz do rezygnacji z indywidualnego transportu samochodowego.

Ponadto, w związku z faktycznym obniżeniem wieku emerytalnego dla niektórych grup pasażerów poniżej 65 roku życia,  planuje się wprowadzić darmowe przejazdy środami komunikacji publicznej organizowanej przez Gminę, dla zamieszkałych na terenie gminy Swarzędz osób w wieku powyżej 60 roku życia, które nabyły uprawnienia emerytalne.