100.000 zł dla Gminy Swarzędz na “Szatnię na Medal”

21 sierpnia została podpisana umowa o udzieleniu dotacji w wysokości 100 tys. zł na realizację zadania pt. Remont zaplecza szatniowo – sanitarnego na terenie kompleksu Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Całość inwestycji wyniesie 550 tys zł.

Inwestycja polega na remoncie zaplecza higieniczno – sanitarnego boiska sportowego zlokalizowanego na terenie Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Św. Marcin 1 w Swarzędzu. Zakres prac remontowych obejmuje modernizację pomieszczeń szatni oraz łazienek, malowanie elewacji, remont instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i c.o. oraz instalację wentylacji mechanicznej. Zadanie zostanie zrealizowane do końca 2018 roku.